Pobočka Společnost Proof – Tech s.r.o. v České republice

Pavel Hurtik
+420 724 455 446

Jiří Tomala
+420 603 540 862

Proof-Tech  Ćeská Republika
KORISON-M.T. spol.s.r.o.

biuro@proof-tech.com

Ústředí Společnost Proof – Tech s.r.o.

PROOF – TECH Sp. z o.o.

42-677 Szałsza
ul. Tarnogórska 9

NIP: 631-261-10-01
Nr konta: 14 1090 1766 0000 0001 1429 0546

biuro@proof-tech.com
+48 666 121 716